Nifhmu lil Rahul Gandhi: Għaliex jgħid dak li jgħid
Ritratt:Kungress

''L-Ingliżi għallmuna li qabel ma konna nazzjon wieħed u li se jkunu jeħtieġu sekli qabel ma nsiru nazzjon wieħed. Dan huwa mingħajr bażi. Konna nazzjon wieħed qabel ma ġew l-Indja. Ħsieb wieħed ispirana. Il-mod tal-ħajja tagħna kien l-istess. Kien minħabba li konna ġens wieħed li setgħu jistabbilixxu saltna waħda. Sussegwentement qasmuna. 

Minħabba li konna nazzjon wieħed ma kellna l-ebda differenzi, iżda huwa sottomess li l-irġiel ewlenin tagħna vvjaġġaw madwar l-Indja jew bil-mixi jew bil-karretti tal-barrin. Huma tgħallmu l- lingwi taʼ xulxin u ma kien hemm ebda distakk bejniethom. X’taħseb li setgħet kienet l-intenzjoni ta’ dawk l-antenati tagħna li ħarġu ’l bogħod li stabbilixxew Setubandha (Rameshwar) fin-Nofsinhar, Jagannath fil-Lvant u Hardwar fit-Tramuntana bħala postijiet ta’ pellegrinaġġ? Int tammetti li ma kinux iblah. Huma kienu jafu li l-​qima taʼ Alla setgħet titwettaq daqstant tajjeb fid-​dar. Huma għallmuna li dawk li qalbhom kienu mkabbra bil-ġustizzja kellhom il-Gang fi djarhom. Imma raw li l-Indja kienet art waħda indiviża hekk magħmula min-natura. Għalhekk, sostnew li jrid ikun nazzjon wieħed. Waqt li jargumentaw hekk, stabbilixxew postijiet qaddisa f'diversi partijiet tal-Indja, u keċċew lin-nies b'idea ta' nazzjonalità b'mod mhux magħruf f'partijiet oħra tad-dinja''. - Mahatma Gandhi, pp 42-43 Hind Swaraj

reklam

Id-diskorsi ta’ Rahul Gandhi fir-Renju Unit bħalissa qed iqajmu għajnejk fost il-votanti kostitwenti tiegħu fid-dar. Injora l-promozzjoni politika, smajt ħafna nies jgħidu li ma kienx hemm bżonn li jiġu internazzjonalizzati kwistjonijiet domestiċi u elettorali domestiċi u li ngħidu jew jagħmlu affarijiet fuq ħamrija barranija li jħammġu l-immaġni u r-reputazzjoni tal-Indja. Is-swieq u l-investimenti huma influwenzati ħafna mill-perċezzjoni u għalhekk l-immaġni u r-reputazzjoni ta' pajjiż huma estremament importanti. Iżda n-nies li tkellimt magħhom dehru bħallikieku l-kburija nazzjonalistika u s-sentimenti patrijottiċi tagħhom kienu mweġġgħin mill-kliem ta’ Rahul Gandhi fuq pjattaformi barranin li jissuġġerixxu li moħħ tipiku Indjan huwa sensittiv għall-internazzjonalizzazzjoni ta’ kwistjonijiet domestiċi barra d-dar. Eżempju tajjeb huwa kif id-dikjarazzjoni ta’ Asaduddin Owaisi fil-Pakistan intlaqgħet tajjeb min-nies fl-Indja.  

Fil-politika elettorali, ebda politiku qatt ma jaffordja sentimenti li joffendi l-votanti tiegħu. Rahul Gandhi huwa naïf biex ma jifhimx dan? X'qed jagħmel? Huwa sigriet internazzjonalista? Liema kawża hija l-aktar għażiża għalih? X’jiċċaqlaq u għaliex? 

Fil-parlament u f'interazzjonijiet esterni, Rahul Gandhi spjega l-idea tiegħu tal-Indja diversi drabi bħala "unjoni ta' stati", arranġament li wasal għalih bħala riżultat ta' negozjati kontinwi. Skont hu, l-Indja MHIX nazzjon iżda unjoni ta’ ħafna nazzjonijiet bħall-UE. Huwa RSS, skont hu, li jqis l-Indja bħala entità ġeografika (u bħala nazzjon).  

Staqsi lil suldat għall-idea tiegħu tal-Indja u jgħid jekk l-Indja mhix entità ġeografika, allura liema entità inviżibbli qed nipproteġu fil-fruntiera u nagħmlu sagrifiċċji aħħari għaliha? It-twaħħil emozzjonali u s-sens ta 'appartenenza għal territorju jinstabu anki f'ħafna annimali, per eżempju, huwa okkorrenza komuni li tara klieb Barking u ġlieda kontra kelb intruż biex jipproteġu t-territorju tagħhom. Ma tkunx esaġerazzjoni li ngħidu li l-istorja kollha u l-politika dinjija preżenti hija fil-biċċa l-kbira dwar it-territorju u l-imperialiżmu tal-'ideoloġija'. 

L-imġieba territorjali tal-klieb u ċ-chimps jevolvi fil-bnedmin u tieħu l-forma ta' “imħabba għall-art materna”. Fis-soċjetà Indjana, l-idea tal-patrija hija fost l-aktar kostruzzjonijiet apprezzati. Dan huwa l-aħjar espress fl-idea ta 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गमभूमिश्च स्वर्गादपि गदपि गयरीयरीयरीरीरी Dan jiġri wkoll li huwa l-moto nazzjonali tan-Nepal.  

Tifel tipiku Indjan idaħħal u jixorbu l-imħabba u r-rispett lejn il-patrija permezz ta’ soċjalizzazzjoni primarja permezz ta’ interazzjonijiet fil-familja immedjata mal-ġenituri, fl-iskejjel ma’ għalliema u sħabhom, kotba, kanzunetti patrijottiċi u avvenimenti bħal festivals nazzjonali, ċinema u sport eċċ. testi tal-iskola, aħna kburin naqraw stejjer ta’ eroj tal-gwerra kbar bħal Abdul Hamid, Nirmaljit Sekhon, Albert Ekka, Brig Usman eċċ jew Rana Pratap u l-bqija li sagrifikaw ħajjithom biex jiddefendu u jipproteġu art ommhom. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festival Nazzjonali fl-iskola u l-komunitajiet fil-jiem tal-Indipendenza, il-ġranet tar-Repubblika u Gandhi Jayanti jimlewna bi kburija nazzjonalistika u patrijottiżmu. Aħna nikbru bl-ethos tal-għaqda fid-diversità u stejjer ta’ glorji tal-istorja u ċ-ċiviltà Indjana u nħossuna kburin ħafna bl-Indja. Hekk fatturi ta’ soċjalizzazzjoni primarja jsawru l-identità nazzjonali tagħna u jrawmu affezzjoni u dedikazzjoni lejn il-patrija. 'Jien' u 'tiegħi' huma l-kostruzzjonijiet soċjali. Għal persuna medja, l-Indja tfisser il-patrija vasta ta 'biljun nies diversi, kollha konnessi mal-ħajt emozzjonali komuni tal-Indjan-iżmu jew nazzjonaliżmu; tfisser l-eqdem ċiviltà fid-dinja, l-art ta’ Gautam Buddha u Mahatma Gandhi.   

Madankollu, b'differenza minn Indjan medju, is-soċjalizzazzjoni primarja ta 'Rahul Gandhi kienet differenti. Minn ommu, ma kienx jixorbu l-valuri soċjali, it-twemmin u l-ideat tal-patrija bl-istess mod kif jagħmel kull tifel Indjan tipiku. Normalment, l-ommijiet għandhom influwenza l-aktar sinifikanti fuq l-iżvilupp tat-twemmin u l-personalità fit-tfal. Ommu kienet kibret fl-Ewropa meta l-idea ta’ Unjoni tan-Nazzjonijiet kienet kważi mmaterjalizzat. Huwa naturali li Rahul Gandhi ħa aktar minn "valuri Ewropej u idea tal-UE" minn ommu milli "valuri Indjani u idea tal-Indja bħala art materna". Ukoll, l-edukazzjoni skolastika, it-tieni l-aktar fattur importanti ta 'soċjalizzazzjoni primarja għal Rahul Gandhi kienet differenti ħafna. Minħabba raġunijiet ta’ sigurtà, ma setax jattendi skola regolari u ma setax jiġi influwenzat mill-għalliema u sħabhom bl-istess mod bħal Indjan medju.   

L-ommijiet u l-ambjent skolastiku dejjem għandhom l-akbar impatt fuq is-soċjalizzazzjoni primarja tat-tfal, ġeneralment idaħħlu u jsawru normi, valuri soċjali, aspirazzjonijiet, twemmin, twemmin u veduti tad-dinja inklużi l-approċċ u l-attitudnijiet lejn pajjiżu. Possibbilment, l-uniku sors importanti ta 'ideat u sistema ta' valur għalih kienet ommu li kienet qattgħet tfulitha u l-jiem tal-adulti bikrija tagħha fl-Ewropa. Għalhekk, huwa aktar probabbli li akkwista l-idea unjonista tal-Ewropa, in-normi u s-sistema tal-valuri tal-Ewropa permezz ta’ ommu. Mhux ta’ b’xejn, il-valuri ta’ Rahul Gandhi u l-idea ta’ ‘pajjiżu’ huma differenti minn Indjan tipiku. Ibbażat fuq l-ethos kulturali, il-perspettiva tiegħu hija aktar bħal dik ta 'ċittadin Ewropew. Ipotetikament, kieku omm Rahul Gandhi kienet bint suldat tal-Armata Indjana u kieku studja fi skola Militari Indjana bħala student regolari, probabbilment, ma kienx ikun qed jitkellem bil-mod li sar karatteristiċi tiegħu issa.  

Is-soċjalizzazzjoni primarja hija l-aktar għodda qawwija biex tinstalla softwer ta 'ideoloġija u duttrini fl-imħuħ tat-tfal. Ir-reliġjon u n-nazzjonaliżmu mdaħħla b’dan il-mod huma veritajiet evidenti minn rashom lil hinn mir-raġunament għal min jara li jmexxi d-dinja u jiffurmaw il-qalba tal-politika dinjija. Kwalunkwe disprezz lejn din il-fontana tfisser fehim insuffiċjenti u ġestjoni mhux xierqa.  

Huwa f'dan il-kuntest, wieħed għandu jħares lejn l-idea ta' Rahul Gandhi tal-Indja bħala unjoni volontarja ta' stati bħall-Unjoni Ewropea. Għalih, bħall-UE, l-Indja wkoll mhix nazzjon wieħed iżda arranġament kuntrattwali bejn l-istati li wasal wara n-negozjati; għalih, l-Unjoni hija soġġetta għal riżultat ta' negozjati kontinwi. Naturalment tali unjoni ta' stati tista' titneħħa eżatt kif il-Gran Brittanja ħarġet mill-UE dan l-aħħar. U dan huwa fejn l-idea ta' Rahul Gandhi ssir interessanti għall-'gruppi' li jappoġġjaw ''BREXITing from Union of India''.   

Rahul Gandhi jista’ ma jfisser ebda rieda ħażina kontra l-Indja. Dan huwa biss kif moħħu jopera minħabba l-qafas ta 'veduti jew software installat f'moħħu permezz ta' soċjalizzazzjoni primarja, biex jagħti analoġija mix-xjenza. Dan jispjega wkoll għaliex l-idea ta' kuġinu tiegħu Varun Gandhi dwar l-Indja mhijiex l-istess bħal dik ta' Rahul Gandhi għalkemm it-tnejn ġejjin mill-istess nisel iżda jvarjaw fit-trobbija tal-ġenituri u fl-iskola bikrija.  

Ir-rieda ħielsa ma jidhirx li hija daqshekk ħielsa; huwa b'xejn biss fis-softwer u s-sistema operattiva tiegħu stess.  

L-istati nazzjon ġeo-politiċi huma realtà, m'hemm l-ebda mod kif jaħrab minn dan fil-klima attwali. L-idea ta’ nazzjon ma tistax tiġi rrinunzjata għall-internazzjonaliżmu bbażat fuq ideoloġija politika jew reliġjuża. Idealment, l-istati nazzjonali għandhom jidbiel biss għall-internazzjonaliżmu bbażat fuq valuri umani universali li jibqgħu ħolma bogħod ħafna.   

Rahul Gandhi, għall-kuntrarju tal-politiċi tipiċi, jitkellem b'mod onest mingħajr ma jiddejjaq ħafna dwar il-konsegwenzi fil-politika elettorali. Huwa qed jagħti vuċi lil sezzjonijiet li għandhom opinjoni simili dwar l-Indja; jew alternattivament, l-espressjoni tal-ideat tiegħu huwa maħsub tajjeb strateġija biex jattiraw dawk b'opinjonijiet simili għal mili politiku. F'dak il-każ, il-laqgħat tal-townhall tiegħu, wara Bharat Yatra tiegħu, fl-alma mater tiegħu Cambridge u fl-Istitut tal-Affarijiet Internazzjonali (Chatham House) f'Londra kienu qed jiġbru maltempati tal-elezzjoni ġenerali li ġejja.  

***

***

reklam

Ħalli tweġiba

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok daħħal ismek hawn

Għas-sigurtà, l-użu tas-servizz reCAPTCHA tal-Google huwa meħtieġ li huwa soġġett għall-Google Regoli tal-privatezza u, Termini ta 'Użu.

Naqbel ma 'dawn it-termini.