Il-Gvern jaħtar membri tas-Sittax-il Kummissjoni tal-Finanzi
Attribuzzjoni-Ħmistax-il Kummissjoni tal-Finanzi, Gvern tal-Indja, GODL-Indja , permezz tal-Wikimedia Commons

Skont l-Artikolu 280(1) tal-kostituzzjoni, is-Sittax-il Kummissjoni tal-Finanzi ġiet kostitwita fil-31.12.2023 mill-gvern. Shri Arvind Panagariya, eks-Viċi-President, NITI Aayog u ekonomista nnutat huwa maħtur bħala l-President tiegħu.

L-Artikolu 280 ġie adottat mill-gvern tal-Indja fl-10th Awissu 1949 wara jumejn dibattitu fil-parlament. Il-klawżola (1) tal-Artikolu 280, tagħti s-setgħa lill-President li jikkostitwixxi l-Kummissjoni tal-Finanzi kull ħames snin li tikkonsisti minn Chairperson u erba’ membri oħra. Il-Parlament jiddetermina l-kwalifiki tal-membri u l-proċeduri tal-Kummissjoni. L-Artikolu 280(3) stabbilixxa t-termini ta' referenza għall-kummissjoni. Fl-1992, emenda għall-Artikolu 280 wessgħet l-ambitu tax-xogħol tal-Kummissjoni tal-Finanzi biex tinkludi rakkomandazzjonijiet dwar iż-żieda tal-fondi fil-Fond Konsolidat ta 'stat biex jissupplimenta r-riżorsi tal-Panchayats u l-Muniċipalitajiet.   

reklam

il 16th Il-Kummissjoni tal-Finanzi ġiet mitluba tagħmel rakkomandazzjonijiet dwar il-kwistjonijiet li ġejjin, jiġifieri:

  • Id-distribuzzjoni bejn l-Unjoni u l-Istati tar-rikavat nett tat-taxxi li għandhom ikunu, jew jistgħu jkunu, maqsuma bejniethom taħt il-Kapitolu I, Taqsima XII tal-Kostituzzjoni u l-allokazzjoni bejn l-Istati tal-ishma rispettivi ta’ tali dħul;
  • Il-prinċipji li għandhom jirregolaw l-għotjiet bħala għajnuna tad-dħul tal-Istati mill-Fond Konsolidat tal-Indja u s-somom li għandhom jitħallsu lill-Istati permezz ta' għotjiet bħala għajnuna tad-dħul tagħhom taħt l-artikolu 275 tal-Kostituzzjoni g[all-finijiet minbarra dawk spe/ifikati fil-provisos g[all-klawsola (1) ta’ dak l-artikolu; u
  • Il-miżuri meħtieġa biex iżidu l-Fond Konsolidat ta’ Stat biex jissupplimentaw ir-riżorsi tal-Panchayats u l-Muniċipalitajiet fl-Istat fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni tal-Finanzi tal-Istat.

Bl-approvazzjoni tal-President tal-Indja, jinħatru tliet membri full-time għas-16th Kummissjoni tal-Finanzi - Shri. Ajay Narayan Jha, eks membru, 15-il Kummissjoni tal-Finanzi u eks Segretarju, Infiq; Smt. Annie George Mathew, eks Segretarju Speċjali, Infiq; Dr Niranjan Rajadhyaksha, Direttur Eżekuttiv, Artha Global; u Dr Soumya Kanti Ghosh, Konsulent Ekonomiku Kap tal-Grupp, State Bank of India bħala membru part-time.

Is-Sittax-il Kummissjoni tal-Finanzi ntalbet tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tagħha disponibbli sal-31 ta’ Ottubru, 2025, li jkopri perjodu ta’ għotja ta’ 5 snin li jibda mill-1 ta’ April, 2026.

Il-Ħmistax-il Kummissjoni tal-Finanzi tkopri perjodu ta’ sitt snin mill-1 ta’ April, 2020 sal-31 ta’ Marzu, 2026. Fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19, 15th Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni tal-Finanzi kienu jinkludu pakkett għall-aġġornament tal-kura tas-saħħa primarja permezz tal-panchayats u l-muniċipalitajiet.

*****

reklam

Ħalli tweġiba

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok daħħal ismek hawn

Għas-sigurtà, l-użu tas-servizz reCAPTCHA tal-Google huwa meħtieġ li huwa soġġett għall-Google Regoli tal-privatezza u, Termini ta 'Użu.

Naqbel ma 'dawn it-termini.